Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Mindful Abroad. Door deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Mindful Abroad vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers van onze website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Mindful Abroad gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van klanten en bezoekers. Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.

U kunt deze website bezoeken zonder Mindful Abroad mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij Mindful Abroad informatie van u nodig heeft om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of anderszins ter beschikking gesteld.

Verwerking van persoonsgegevens

Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven: 

E-mail: info@mindfulabroad.com

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Nereida Ordovás García, ondernemer en eigenaresse van Mindful Abroad.

Ook vragen of klachten over ons privacybeleid en/of ons cookiebeleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Mindful Abroad. Niets van deze website mag dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mindful Abroad worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 Januari 2021.

 

©2021 Mindfulabroad | Disclaimer | KvK: 74124641 | NIP: 227326 | info@mindfulabroad.com | Web agency

 

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?